ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Dostawa terenów niezabudowanych innych niż przeznaczone pod zabudowę

czwartek, 06 czerwca 2013 11:43

Dostawa terenów niezabudowanych innych niż przeznaczone pod zabudowę

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Przeznaczenia terenu nie można oceniać należy na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W sytuacji gdy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, o przeznaczeniu gruntu na potrzeby zwolnienia od podatku VAT decydują zapisy ewidencji gruntów i budynków. Za takim interpretowaniem powyższego terminu wypowiedziały się Sądy w licznych orzeczeniach, m.in. w wyroku NSA z dnia 17 stycznia 2011 r. I FPS 8/10 wydany w składzie 7 sędziów.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Nie może podlegać opodatkowaniu transakcja sprzedaży nieruchomości w części, w jakiej spełnione są warunki do zastosowania zwolnienia.

Taki pogląd prezentują organy podatkowe m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 maja 2008 r. (ITPP1/443-215/08/MN czy w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 grudnia 2010 r., IBPP3/443-725/10/KO).

W związku z tym należy uznać, że w przypadku uznania na podstawie Studium, że jedynie część Nieruchomości stanowi teren niezabudowany inny niż teren budowlany lub przeznaczony pod zabudowę, transakcja sprzedaży nieruchomości będzie objęta zwolnieniem w części, w jakiej działki składające się na nieruchomość stanowią tereny inne niż budowlane lub przeznaczone pod zabudowę.

powrót VAT Dostawa terenów niezabudowanych innych niż przeznaczone pod zabudowę

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________