ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Zmiany w zasadach zwrotu akcyzy od zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej

sobota, 08 czerwca 2013 11:55

Zmiany w zasadach zwrotu akcyzy od zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Kopie faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego nie wymagają już potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

W dniu 13 czerwca 2013 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. zmieniającej ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz. 559).

Nowelizacja przepisów o zwrocie podatku akcyzowego wprowadza przepis umożliwiający zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w przypadku zmian oznaczeń kodów CN oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej wymienionych w ustawie, a także objęcie zwrotem podatku akcyzowego biopaliwa oznaczonego kodem CN 3824 90 91, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zmienią się zasady dokumentowania wydatków uprawniających do zwrotu podatku. Kopie faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego nie wymagają już potwierdzenia za zgodność przez organy administracji publicznej, a tym samym nie powstanie obowiązek uiszczania opłaty skarbowej.

powrót Akcyza Zmiany w zasadach zwrotu akcyzy od zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________