ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Nota korygująca, co można nią poprawić w fakturze?

sobota, 15 czerwca 2013 12:06

Nota korygująca, co można nią poprawić w fakturze?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Każdą pomyłkę (błąd) na fakturze dotyczącą pozycji takich jak imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, można skorygować notą korygującą. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 17 maja 2013 r. (I SA/Po 221/13).

Zarówno sprzedawca jak i nabywca towarów i usług mają odpowiednie instrumenty prawne, aby skorygować podstawowy dokument dla rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług, jakim jest faktura VAT.

Wystawca faktury poprzez wystawienia faktury korygującej, natomiast odbiorca poprzez wystawienie noty korygującej. Dopiero po skorygowaniu faktura odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli stwierdza fakt dojścia miedzy określonymi podmiotami do rzeczywistej operacji gospodarczej w wartościach i ilościach wykazanych na fakturze i tylko faktura wraz notą korygującą może stanowić podstawę do obniżenia podatku należnego.

powrót VAT Nota korygująca, co można nią poprawić w fakturze?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________