ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Darowizna części przedsiębiorstwa. Czy jest podatek?

poniedziałek, 17 czerwca 2013 12:07

Darowizna części przedsiębiorstwa. Czy jest podatek?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Czy otrzymana darowizna w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Otrzymanie darowizny w postaci ZCR nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Potwierdza to interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 6 czerwca 2013 r. (IPPB1/415-362/13-2/AM).

Przychód ten nie powstanie również w przypadku, gdy otrzymanie przedmiotowej darowizny będzie korzystało ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Darowizna będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, otrzymana darowizna nie spowoduje powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym. Przychód ten nie powstanie również w sytuacji, gdy otrzymana darowizna będzie korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, gdy np. darczyńca będzie blisko spokrewniony z obdarowanym.

powrót Podatki dochodowe Darowizna części przedsiębiorstwa. Czy jest podatek?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________