ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Zmiany zasad rozliczania akcyzy od wyrobów węglowych

czwartek, 22 sierpnia 2013 09:15

Zmiany zasad rozliczania akcyzy od wyrobów węglowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 20 września 2013 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym upraszczająca zasady opodatkowania wyrobów węglowych.

Nowelizacja doprecyzowuje przepisy w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych oraz w systemie zwolnień tych wyrobów od akcyzy, między innymi wprowadzając :

 1. instytucję finalnego nabywcę węglowego,
 2. rozszerza zakres czynności podejmowanych przez pośredniczący podmiot węglowy,
 3. wprowadza obowiązek pisemnego powiadomienia naczelnika właściwego urzędu celnego o działalności pośredniczącego podmiotu węglowego,
 4. zmiany w zakresie zwolnień od podatku akcyzowego obrotu wyrobami węglowymi ,
 5. nowe regulacje dotyczące obowiązków w zakresie ewidencjonowania obrotu.

Zmianie uległ wykaz czynności dotyczących wyrobów węglowych opodatkowanych akcyzą. Opodatkowane akcyzą są:

 • sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu,
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego,
 • użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy,
 • użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary,
 • powstanie ubytków wyrobów akcyzowych.

W trzech przypadkach opodatkowaniu podlega użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego.

Minister Finansów został upoważniony do wydania rozporządzenia, które określa dopuszczalne ubytki niektórych wyrobów akcyzowych, obecnie odbywa się to w drodze indywidualnych decyzji naczelnika urzędu celnego.

powrót Akcyza Zmiany zasad rozliczania akcyzy od wyrobów węglowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________