ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Zmiana umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Słowacją

poniedziałek, 26 sierpnia 2013 18:19

Zmiana umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Słowacją

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 1 sierpnia 2013 r. podpisany został Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do Umowy z 1994 r. obejmują opodatkowanie dywidend i odsetek.

Protokół wprowadza zwolnienie dywidend z podatku u źródła w przypadku, gdy  ich właścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa), która w momencie wypłaty dywidendy posiada lub będzie posiadać bezpośrednio, przez nieprzerwany 24 miesięczny okres, nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy.

W odniesieniu do odsetek, Protokół przewiduje opodatkowanie dochodów z odsetek w państwie, w którym powstają według stawki 5% kwoty brutto odsetek.

Kolejną istotną zmianą, którą wprowadza Protokół, jest uzupełnienie przepisu dotyczącego zysków ze sprzedaży majątku o tzw. klauzulę nieruchomościową.

Zgodnie z Protokołem dla celów unikania podwójnego opodatkowania Polska nadal stosowała będzie jako podstawową metodę, metodę wyłączenia z progresją.

Metoda zaliczenia proporcjonalnego obejmuje natomiast m.in. zyski przedsiębiorstw, dochody z dywidend, odsetek i należności licencyjnych, zyski ze sprzedaży majątku oraz wynagrodzenia dyrektorów.

Protokół wprowadza także postanowienia dotyczące ograniczenia przyznawania korzyści umownych oraz zawiera pełną klauzulę wymiany informacji, zgodną ze standardem OECD.

powrót Podatki dochodowe Zmiana umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Słowacją

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________