ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Od 2014 zmiany w zasadach zaliczania odsetek w koszty podatkowe

wtorek, 27 sierpnia 2013 18:24

Od 2014 zmiany w zasadach zaliczania odsetek w koszty podatkowe

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od 2014 r. zmienią się zasady zaliczania odsetek w koszty uzyskania przychodu. Obecnie tylko odsetki skapitalizowane lub wypłacone stanowią koszty uzyskania przychodów. Obowiązuje zasada kasowa. Są jednak ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji, gdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest finansowany z pożyczek.

Po nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od 2014 r. podatnik będzie mógł wybrać zasadę zaliczania odsetek od udzielonych pożyczek w koszty podatkowe. Wskaźnik ograniczający tę możliwość zostanie zmieniony w ten sposób, że zadłużenie nie będzie mogło przekroczyć jednokrotności (obecnie 3-krotność kapitału zakładowego) kapitałów własnych.

 

Zaliczeniu do kosztów będą podlegać odsetki do wysokości odpowiadającej iloczynowi stopy referencyjnej NBP (obecnie 2,50%) obowiązującej w ostatnim dniu poprzedzającym pierwszy dzień roku podatkowego powiększonej o 1,25 punktów procentowych i wartości podatkowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości (z wyłączeniem WNiP), jednak suma odsetek podlegających zaliczeniu do kosztów podatkowych w danym roku podatkowym nie będzie mogła przekraczać równowartości 50% zysku operacyjnego podatnika uzyskanego za ten rok podatkowy.

Pozostałe odsetki będą mogły być zaliczone do kosztów według tego samego wskaźnika w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych.

powrót Podatki dochodowe Od 2014 zmiany w zasadach zaliczania odsetek w koszty podatkowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________