ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Ministerstwo Finansów uszczelnia system podatkowy. Na celowniku SK i SKA

czwartek, 29 sierpnia 2013 19:16

Ministerstwo Finansów uszczelnia system podatkowy. Na celowniku SK i SKA

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Obecnie dochody spółek nieposiadających osobowości prawnej, w szczególności chodzi o spółkę komandytową (SK) i komandytowo-akcyjną (SKA) nie podlegają opodatkowaniu na poziomie spółki (spółki te są transparentne podatkowo).

Podatnikami są bowiem wspólnicy, proporcjonalnie do prawa udziału w zysku. Opodatkowany jest zatem jedynie dochód wspólników tych spółek. Spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne są wykorzystywane do optymalizacji podatkowej - zgodnie z prawem - i pozwalają odsunąć w czasie moment opodatkowania w przypadku wypłat z zysku, umorzenia akcji lub likwidacji podmiotu. Zmiany proponowane przez Ministerstwo Finansów w systemie opodatkowania tych spółek mają uszczelnić system opodatkowania i oznaczają, że spółki te będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, już od 2014 r.

Konsekwencją nadania spółkom komandytowo-akcyjnym podmiotowości w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest wprowadzenie dwóch poziomów opodatkowania ich dochodu tak jak to ma miejsce w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych.

Projekt zakłada, że wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej (akcjonariusz i komplementariusz) są opodatkowani od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z uczestnictwa w zysku spółki. Jedynie w przypadku wypłaty zysku na rzecz komplementariusza, będzie miał on prawo do odliczenia od podatku od wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez SKA od własnych dochodów w części, w jakiej zapłacony przez nią podatek ekonomicznie obniżał wypłacony mu zysk spółki.

Nowe przepisy przewidują przyznanie podmiotowości prawnopodatkowej spółce komandytowej, co oznacza, że sytuacja jej wspólników zostanie zrównana z sytuacją wspólników SKA.

powrót Podatki dochodowe Ministerstwo Finansów uszczelnia system podatkowy. Na celowniku SK i SKA

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________