ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Małe przedsiębiorstwa będą składać uproszczone sprawozdania finansowe

poniedziałek, 02 września 2013 19:39

Małe przedsiębiorstwa będą składać uproszczone sprawozdania finansowe

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Aż 96% całego sektora przedsiębiorstw w Polsce według GUS to tzw. mikroprzedsiębiorstwa. Księgi rachunkowe prowadzi 6,6% mikroprzedsiębiorstw.

Zgodnie z Dyrektywą Unijną 2013/43 państwa członkowskie mogą wprowadzić uproszczenia w zakresie sprawozdawczości finansowej dla jednostek mikro.

Jednostka mikro według dyrektywy to:

 • spółka akcyjna,
 • spółka z o.o.,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • oraz spółki przez ww. spółki tworzone,

które na dzień bilansowy nie przekroczyły limitu dwóch z trzech poniższych kryteriów:

 1. sumy bilansowej 350.000 euro (1.486.380 zł),
 2. przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 700.000 euro (2.972.760 zł),
 3. przeciętnego zatrudnienia 10 osób.

Uproszczenia przewidują sporządzenie jedynie skróconego sprawozdania finansowego - podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat, zwolnienie ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, pod warunkiem ujawnienia ich w informacjach uzupełniających do bilansu. Skorzystanie z takiego uproszczonego sprawozdania wyklucza możliwość stosowania wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów.

Polski projekt zmian w ustawie o rachunkowości rozszerza uproszczenie na inne osoby prawne z wyłączeniem sektora finansów publicznych, organizacje i osoby fizyczne i ich spółki. Jednakże lista podmiotów mikro będzie zamknięta.

Obecnie niewielkie podmioty, zgodnie z art. 50 ustawy o rachunkowości mogą stosować pewne uproszczenia (prezentowanie danych w formie zagregowanej jedynie w stosunku do pozycji oznaczonych literami i cyframi rzymskimi). Zmiana, która jest planowana idzie o wiele dalej.

powrót Rachunkowość Małe przedsiębiorstwa będą składać uproszczone sprawozdania finansowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________