ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2014

piątek, 13 września 2013 12:52

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2014 r.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 150 tys. euro, tj.: 633.450 zł.
Ryczałt rozliczany kwartalnie 25.000 euro tj.: 105.575 zł.

Kurs euro z 1 października, opublikowany w tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego, pozwolił obliczyć limity podatkowe, które będą obowiązywać w 2014 r. W 2014 r. uprawnieni do wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są podatnicy, którzy w 2013 r. uzyskają przychody nieprzekraczające kwoty 633 450 zł. Prawo do kwartalnego rozliczania ryczałtu maja podatnicy, których przychody nie przekroczyły w 2013 r. kwoty 105 575 zł.

Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli 150.000 euro dla:

  • przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie
  • przychodów uzyskiwanych wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki nie przekroczyła ww. kwoty

 

  • przychodów z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, a łączne przychody nie przekroczyły ww. kwoty

Natomiast prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 25.000 euroKwoty euro na walutę polską przelicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs euro obowiązujący w 1 października 2013 r. (190/A/NBP/2013) wynosił 4,2230 zł, czyli kwoty wynoszą odpowiednio 633 450 zł oraz 105 575 zł.

powrót Podatki dochodowe Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2014

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________