ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Księgi rachunkowe w 2014

wtorek, 17 września 2013 12:52

Księgi rachunkowe w 2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zwiększy się limit przychodów, którego osiągnięcie zmusza do prowadzenia pełnej księgowości przedsiębiorcę.

Dopiero przedsiębiorca, który miał przychód wyższy niż 5.059.560 zł rocznie, będą mogły w przyszłym roku rozliczać się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dotyczy to osób fizycznych, spółek cywilnych i spółek jawnych (w których wspólnikami są tylko osoby fizyczne) oraz spółek partnerskich.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r., jeżeli ich przychody za 2013 r. wyniosły co najmniej 1.200.000 euro.Kwotę 1.200.000 euro (na 2014 r.) należy przeliczyć na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na 30 września 2013 r. Zgodnie z tabelą kursów średnich nr 189/A/NBP/2013 średni kurs euro na ten dzień 30 wyniósł 4,2163 zł.

powrót Rachunkowość Księgi rachunkowe w 2014

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________