ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Kasy fiskalne. Jest nowe rozporządzenie

piątek, 27 września 2013 12:55

Kasy fiskalne. Jest nowe rozporządzenie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Od dnia 1 października 2013 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. z 2013 r. poz. 1076). Obowiązek wydania takiego rozporządzenia przez Ministra Finansów wynika z art. 9 ust. 7 ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. nr 64, poz. 332).

Nowe przepisy regulują szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunki ich stosowania. Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju do obrotu mają bowiem obowiązek uzyskać takie potwierdzenie od Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Większość przepisów powtarza regulacje poprzednich rozporządzeń, jednak nowe rozporządzenie przedłuża okres ważności potwierdzenia dla kas że spełniają wszelkie wymagane przepisami kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, z 3 do 4 lat.

Zgodnie z przepisami przejściowymi potwierdzenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia wskazanego w potwierdzeniu, chyba że zostaną cofnięte.

Podatnicy nadal mogą używać kas, pod warunkiem że zapewniają prawidłowość rozliczenia, dla których spełnienie warunków i kryteriów technicznych potwierdza decyzja Ministra Finansów lub potwierdzenie Prezesa GUM wydane przed dniem 1 października 2013 r.

Nowe rozporządzenie określa wzór książki kasy oraz wzór karty kasy, a także dodatkowo wzór oświadczenia producenta, że kasa spełnia warunki techniczne. Oświadczenie to producent będzie musiał dołączać do każdego egzemplarza kasy.

Z nowego rozporządzenia wynika, że producent krajowy, podmiot dokonujący WNT lub importu kasy powinien dołączyć do sprzedawanej kasy następujące dokumenty:

  1. instrukcję obsługi kasy,
  2. książkę kasy, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,
  3. kartę kasy, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,
  4. deklarację, że kasa spełnia warunki techniczne, której wzór określa załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia,
  5. program do odczytu pamięci fiskalnej,
  6. program archiwizujący dla kasy z elektronicznym zapisem kopii.

 

powrót VAT Kasy fiskalne. Jest nowe rozporządzenie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________