ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Odliczenie podatku VAT w związku z nabyciem motocykli do dnia 31 grudnia 2013 roku

poniedziałek, 04 listopada 2013 11:26

Odliczenie podatku VAT w związku z nabyciem motocykli do dnia 31 grudnia 2013 roku

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź możliwość odliczenia VAT przy nabyciu motocykla.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. kwestie dotyczące odliczenia podatku od towarów i usług związanego z nabyciem samochodów osobowych, pojazdów samochodowych oraz paliw regulują odpowiednio przepisy art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6 000 zł. Wyżej wymienione ograniczenie w zakresie odliczania podatku naliczonego nie dotyczy pojazdów samochodowych spełniających wymagania określone w art. 3 ust. 2 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.

Z uwagi na fakt, iż motocykl zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym zaliczany jest do kategorii pojazdów samochodowych i nie mieści się w wyłączeniach określonych w art. 3 ust. 2 ww. ustawy, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r. ograniczenie w zakresie odliczania podatku naliczonego ma również zastosowanie do motocykli.

Na podstawie art. 4 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązuje wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw wykorzystywanych do napędu motocykli.

powrót VAT Odliczenie podatku VAT w związku z nabyciem motocykli do dnia 31 grudnia 2013 roku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________