ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawki VAT od 1 stycznia 2014

piątek, 08 listopada 2013 11:27

Stawki VAT od 1 stycznia 2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sejm utrzymał dotychczas obowiązujące wyższe stawki VAT.

W dniu 8 listopada 2013 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przewidują utrzymanie do 31 grudnia 2016 r. obecnie obowiązujących stawek VAT - 23% i 8%.

Utrzymanie stawek wynika z przyjętych w kwietniu 2013 r. przez Radę Ministrów dokumentów: „Aktualizacja Programu Konwergencji na rok 2013” oraz „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2016”.

W związku z utrzymaniem aktualnych stawek podatkowych zmienione zostały także: ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, jak również ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Nowelizacja zawiera przepis przejściowy zapisany w celu usunięcia wątpliwości dotyczących rozliczania podatku VAT w przypadku dostawy towaru przed 1 stycznia 2014 r. Ustawa ma wejść w życie 31 grudnia 2013 r. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 11 października 2013 r. na posiedzeniu Sejmu, natomiast drugie 6 listopada 2013 r. Teraz nowelizacja będzie przedmiotem prac Senatu.

 

powrót VAT Stawki VAT od 1 stycznia 2014

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________