ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Średnia cena tony miedzi za październik 2013

wtorek, 12 listopada 2013 11:28

Średnia cena tony miedzi za październik 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów wydał rozporządzenie dotyczące średniej ceny miedzi i srebra za październik 2013 r.

Mają zastosowanie do obliczenia wysokości stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin. Średnia cena tony miedzi za ubiegły miesiąc wyniosła 22.085 zł, natomiast średnia cena kilograma srebra 2.164 zł.

Wysokość cen jest wyższa od progów ustawowych, firmy wydobywające są zatem zobowiązane odprowadzić podatek obliczony według wzoru zgodnie z art. 7 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Wskaźniki powyższe zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie  średniej ceny miedzi i srebra za październik 2013 r. (M. P. poz. 877).

powrót Inne Średnia cena tony miedzi za październik 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________