ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Program lojalnościowy. Kiedy pobrać podatek?

czwartek, 21 listopada 2013 16:25

Program lojalnościowy. Kiedy pobrać podatek?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy nagrody wydawane klientom w ramach prowadzonego programu lojalnościowego stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jeżeli ich wartość nie przekroczy kwoty są zwolnione z podatku dochodowego, a na prowadzącym program lojalnościowy nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Nagrody wydawane klientom w ramach prowadzonego programu lojalnościowego stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej. Sprzedaż ma na celu uatrakcyjnienie zakupu danych towarów lub usług, lub zachęcenie klientów do dalszej współpracy. Polega na nieodpłatnym przekazaniu towarów, usług w związku ze spełnieniem przez nabywcę pewnych z góry określonych przez sprzedawcę warunków. Wiąże więc przekazanie nagród z faktem zakupu promocyjnego towaru lub korzystania z objętej promocją usługi, lub też zgromadzenia określonej liczby punktów. Nagroda przysługuje każdemu nabywcy. Jej przekazanie nie jest zatem wynikiem przypadku lub odgadywania zaistniałych zdarzeń losowych.

Powyższe rozważania definicyjne łączą wypracowany dorobek orzecznictwa wyrażony w szczególności w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 29 kwietnia 1998 r., Nr P02/HD-6065/97/0912 oraz interpretacji indywidualnej z dnia 9 lutego 2010 r., Nr IPPB2/415-693/09-2/MG.

Program punktowy spełnia wszystkie warunki niezbędne do zakwalifikowania go jako sprzedaż premiowa. Klienci mają bowiem możliwość wymieniania punktów uzyskanych przy zakupach na dowolnie wybraną nagrodę: nagrodę rzeczową lub usługę. Jeżeli wartość nagród nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są one zwolnione z podatku dochodowego, to na prowadzącym program lojalnościowy nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku.

Ponadto, ponieważ pracownicy prowadzącego program nie są uczestnikami programu lojalnościowego, to art. 31 ww. ustawy nie ma zastosowania w przedmiotowym wypadku, a na prowadzącym, nie ciążą wobec powyższego obowiązki płatnika tego podatku.

powrót Podatki dochodowe Program lojalnościowy. Kiedy pobrać podatek?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________