ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Obowiązek podatkowy z tytułu licencji w 2014

piątek, 22 listopada 2013 16:26

Obowiązek podatkowy z tytułu licencji w 2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu licencji w 2014 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 27 września 2013 r., IPPP1/443-635/13-2/AP, wypowiedział się na temat obowiązku podatkowego według stanu prawnego obowiązującego w roku 2014 r. dla licencji.

Organ podatkowy potwierdził, że zarówno dla sprzedaży krajowej jak i zagranicznej obowiązek podatkowy z tytułu licencji powstanie na zasadach ogólnych, czyli z chwilą wykonania usługi lub z chwilą upływu okresu rozliczeniowego (udzielenie licencji), za które ustalane są okresowe płatności.


Organ potwierdził też prawo spółki do uznania za moment wykonania usługi, a więc moment obowiązku podatkowego – zdarzenia określone w umowach, tj. przykładowo:

  • datę rozpoczęcia udzielonej licencji na eksploatację audycji (dzień udzielenia prawa do korzystania z licencji przez kontrahenta),
  • datę odbioru technicznego przez kontrahenta nośnika z każdym odcinkiem audycji,
  • datę upływu każdego okresu, do którego odnoszą się płatności albo rozliczenia,
  • datę upływu każdego okresu rozliczeniowego, za który otrzymano raport o korzystaniu z programów (tj. informacji o liczbie abonentów korzystających z programów w sieci – zwykle ostatni dzień okresu rozliczeniowego, za który otrzymano raport),
  • datę upływu każdego okresu rozliczeniowego, za który należna jest opłata ryczałtowa.
powrót VAT Obowiązek podatkowy z tytułu licencji w 2014

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________