ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Dostawy na przełomie miesięcy. Nowe regulacje w VAT 2014

wtorek, 26 listopada 2013 16:27

Dostawy na przełomie miesięcy. Nowe regulacje w VAT 2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wcześniejsze wystawienie faktury w 2014 r. nie prowadzi jednak do tego, że obowiązek podatkowy powstanie również przed dokonaniem czynności.

W interpretacji indywidualnej z dnia 22 sierpnia 2013 r., IPPP1/443-526/13-2/AP, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przeanalizował przypadek producenta towarów, który czasem dokonuje dostaw na przełomie dwóch miesięcy, kiedy to wydanie towaru z magazynu ma miejsce w ostatnim dniu miesiąca (i w tym dniu spółka wystawia dokument WZ oraz fakturę sprzedaży), zaś towar wydaje przewoźnikowi w pierwszym dniu miesiąca następnego (różnice te mogą wynosić nawet kilka dni).

Bez względu na to, kto wykonuje transport (spółka producent czy firma transportowa) ryzyko związane z utratą czy uszkodzeniem towaru przechodzi na nabywcę w chwili dostawy (zakupu) i od tego momentu może on dysponować towarem jak właściciel.
Organ podatkowy uznał, że:

  1. spółka zobowiązana jest wykazać obowiązek podatkowy w momencie faktycznej dostawy towarów w miesiącu następnym, a nie w dniu (miesiącu) wystawienia faktury, który jest wcześniejszy od momentu dostawy,
  2. regulacja wynikająca z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT pokrywa się z zasadą wskazywaną art. 63 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L Nr 347, s. 1 z późn. zm.), że zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce (a VAT staje się wymagalny) w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług, w świetle art. 106i ust. 7 ustawy o VAT, co do zasady faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:
  • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
  • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Zatem okoliczność, że ustawodawca przyzwolił na wcześniejsze wystawienie faktury - nie prowadzi jednak do tego, że obowiązek podatkowy powstałby również przed dokonaniem czynności.

powrót VAT Dostawy na przełomie miesięcy. Nowe regulacje w VAT 2014

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________