ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Termin 7 dni na przedłożenie umów o podwykonawstwo

piątek, 06 grudnia 2013 16:30

Termin 7 dni na przedłożenie umów o podwykonawstwo

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 24 grudnia 2013 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych dotycząca podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1473).

Nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo prawidłowej realizacji zamówień publicznych poprzez m.in. wprowadzenie mechanizmów nadzoru nad ich wykonaniem. Nowelizacja poprawia możliwość egzekwowania praw podwykonawców, m.in. do terminowej i pełnej wypłaty wynagrodzenia.

Wykonawca będzie miał obowiązek przedkładania zamawiającemu, w terminie 7 dni od ich zawarcia, umów o podwykonawstwo zawieranych przy realizacji zamówień na roboty budowlane. Wyjątkiem będą kontrakty o wartości niższej niż 0,5% wartości umowy między zamawiającym gdy wykonawcą i jednocześnie nieprzekraczającej 50.000 zł, a także te kontrakty, które sam zamawiający wskazał jako niepodlegające temu obowiązkowi.

Według nowych przepisów, zaakceptowani przez zamawiającego podwykonawcy będą mogli zwrócić się do niego o bezpośrednią zapłatę należnego wynagrodzenia w sytuacji, gdy nie otrzymają zapłaty od wykonawcy. Kwota ta następnie zostanie potrącana z wynagrodzenia dla wykonawcy. Zrealizowanie takich wypłat na kwotę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie mogło być podstawą do odstąpienia od niej przez zamawiającego.
Zamawiający będzie mógł zastrzec osobistą realizację przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na wykonanie niektórych prac lub usług.

powrót Inne Termin 7 dni na przedłożenie umów o podwykonawstwo

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________