ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Obowiązek podatkowy w ramach konsorcjum w 2014

czwartek, 19 grudnia 2013 19:10

Obowiązek podatkowy w ramach konsorcjum w 2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla rozliczeń w ramach konsorcjum.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 17 września 2013 r. (ILPP2/443-537/13-4/Akr) wskazał, że w przypadku wspólnego przedsięwzięcia, gdy wspólną decyzją uczestników zostanie wybrany tzw. leader konsorcjum (podmiot wiodący, operator, który miałby m.in. reprezentować uczestników projektu na zewnątrz, jak i przykładowo dokonywać zakupów we własnym imieniu):

  • zarówno w stanie prawnym do końca 2013 r., jak i od początku 2014 r. zastosowanie znajdzie zasada, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części (art. 19 ust. 11 ustawy o VAT oraz art. 19a ust. 8 w brzmieniu od dnia 1 stycznia 2014 r.),
  • mimo uchylenia art. 29 ust. 2 ustawy o VAT odnoszącego się do zaliczki, zadatku, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku z braku „dosłownego" odpowiednika w którymś z przepisów art. 29a ustawy o VAT – zatem zasada obliczania podstawy opodatkowania zostaje utrzymana,
  • przepisy nie wyszczególniają wysokości zaliczki czy przedpłaty, stąd opodatkowaniu podlega każda z zaliczek i przedpłat, czyli również obejmująca 100% należności.

powrót VAT Obowiązek podatkowy w ramach konsorcjum w 2014

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________