ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Status małego podatnika w 2014

czwartek, 19 grudnia 2013 16:35

Status małego podatnika w 2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź limit dla małego podatnika w 2014 r.

Status małego podatnika PIT i CIT, (a także w VAT, umożliwiający między innymi kwartalne rozliczenia VAT), kwartalne opłacanie zaliczek na podatek dochodowy, czy dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, przysługuje przedsiębiorcy, u którego wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Kwotę tę przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Kurs ten w 2013 r. wynosił 4,2230 zł, w związku z tym status małego podatnika w 2014 r. będą mieli podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży łącznie z kwotą należnego podatku VAT za 2013 r. nie przekroczy kwoty 5.068.000 zł (nastąpił wzrost o 146.000 zł w stosunku do ubiegłorocznego limitu).

powrót Podatki dochodowe Status małego podatnika w 2014

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________