ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Inwentaryzacja drogą weryfikacji sald

niedziela, 22 grudnia 2013 16:37

Inwentaryzacja drogą weryfikacji sald

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jak inwentaryzować należności dochodzone na drodze sądowej.

Należności dochodzone na drodze sądowej inwentaryzuje się drogą weryfikacji. Sposób ten polega na porównaniu danych wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi, które były podstawą zapisu w księgach (np. dokumentacją prawną, finansową, księgową), oraz weryfikacja realnej wartości inwentaryzowanych składników. Metodą tą stwierdza się czy posiadane przez jednostkę dokumenty potwierdzają istnienie poszczególnych składników określonej grupy aktywów bądź pasywów, a także ich wiarygodność i poprawność wyceny.

 

Inwentaryzację drogą weryfikacji przeprowadza się co roku na dzień bilansowy. Ustawodawca umożliwił jednak jej dokonanie na dowolny dzień w ostatnim kwartale roku obrotowego oraz w ciągu pierwszych 15 dni następnego roku obrotowego. Należy w tym przypadku pamiętać, aby do zweryfikowanego salda dodać lub odjąć obroty, jakie nastąpiły między dniem weryfikacji, a dniem bilansowym.

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

powrót Rachunkowość Inwentaryzacja drogą weryfikacji sald

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________