ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Skutki sprzedaży udziału w mieszkaniu odziedziczonego po zmarłej żonie. Bez podatku!

poniedziałek, 23 grudnia 2013 16:37

Skutki sprzedaży udziału w mieszkaniu odziedziczonego po zmarłej żonie. Bez podatku!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 28 stycznia 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację indywidualną, w której stwierdził, że w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

Zatem sprzedaż udziału w nieruchomości nabytego w spadku po zmarłej żonie będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, mimo, że podatnik był z żoną we wspólności majątkowej nabywając to mieszkanie w 2000 r. Podatnik wniósł skargę na taką wykładnię przepisów podatkowych i wygrał.

 

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości odziedziczonego po zmarłej żonie orzekł, że interpretacja wydana przez organ podatkowy narusza prawo i nie może być wykonana w całości.

Sąd przyznał rację podatnikowi i wskazał, że z uwagi na wspólność majątkową małżeńską, nie można wyodrębnić udziałów, które zmarła żona oraz - odrębnie - podatnik jako mąż posiadali w chwili nabycia nieruchomości w 2000 r. w trakcie trwania małżeństwa, zatem nie można też przyjąć, że pięcioletni termin biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze spadku. Stanowisko podatnika w sprawie znajduje oparcie m.in. w wyroku z dnia 8 grudnia 2011 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie II FSK 1101/10. Argumentację tę podatnik uznał za w pełni słuszną i mającą zastosowanie w sprawie.

powrót Podatki dochodowe Skutki sprzedaży udziału w mieszkaniu odziedziczonego po zmarłej żonie. Bez podatku!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________