ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Rekompensata za użytkowanie gruntu pod farmę wiatrową

czwartek, 02 stycznia 2014 17:34

Rekompensata za użytkowanie gruntu pod farmę wiatrową

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Świadczenia stanowiące rekompensatę za korzystanie przez spółkę z wydzierżawianych od rolników gruntów pod budowę farmy wiatrowej nie są odszkodowaniem i nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r. (ILPB1/415-1015/13-2/AMN).

Wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej - powszechności i równości opodatkowania, a ich zastosowanie nie może odbywać się na podstawie wykładni rozszerzającej, tzn. muszą być interpretowane ściśle. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

  • ustanowienia służebności gruntowej,
  • rekultywacji gruntów,
  • szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

– w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wypłacane przez spółkę świadczenia, które mają stanowić rekompensatę za ograniczenia w rolniczym użytkowaniu gruntów oraz wyłączenia powierzchni nieruchomości gruntowej spod rolniczego użytkowania, ograniczenia lub uniemożliwienia innego rodzaju użytkowania gruntów, a także za zmniejszenie wartości rynkowej gruntów, związane z posadowieniem na gruntach elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej oraz pozostawania w sąsiedztwie ich oddziaływania, nie będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczeń tych nie można przyporządkować do żadnej z kategorii, wymienionych w tym przepisie.

Czynsze (przejściowe i dzierżawne) stanowią bowiem wynagrodzenie za korzystanie przez spółkę z wydzierżawianych od rolników gruntów. Świadczenie to nie jest zatem odszkodowaniem, lecz odpłatnością zaliczaną do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy. Wypłacenie czynszu nie rodzi zatem skutku w postaci konieczności wystawienia informacji PIT-8C, albowiem informację tę wystawia się jedynie w przypadku postawienia do dyspozycji świadczeń, zaliczanych do przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, tj. zaliczanych do innych źródeł.

powrót Podatki dochodowe Rekompensata za użytkowanie gruntu pod farmę wiatrową

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________