ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Prawo do odliczenia VAT w odpowiednim okresie rozliczeniowym

czwartek, 09 stycznia 2014 11:36

Prawo do odliczenia VAT w odpowiednim okresie rozliczeniowym

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, kiedy możesz odliczyć VAT naliczony w 2014 r.

Zasady rządzące od 2014 r. dotyczące rozpoznania momentu powstania prawa do odliczenia VAT naliczonego:

 • w myśl art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy,
 • dodatkowo nabywca winien posiada fakturę lub dokument celny z których to dokumentów będzie wynikać kwota podatku, jeżeli nie dysponuje fakturą bądź dokumentem celnym w chwili powstania obowiązku podatkowego, moment powstania prawa do odliczenia u nabywcy przesuwa się na moment otrzymania faktury bądź dokumentu celnego (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT).

Podatnik dokonujący odliczenia winien mieć na uwadze dwa terminy, czyli moment obowiązku podatkowego u sprzedawcy oraz moment otrzymania od kontrahenta faktury bądź dokumentu celnego z tytułu nabytych lub importowanych towarów i usług.

Dodatkowo w 2014 r. zachowana zostaje zasada z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, zgodnie z którą jeśli podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego w „podstawowym okresie", to może to uczynić w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych:

 • jeżeli obowiązek podatkowy u dostawcy towarów z tytułu tej dostawy powstanie w kwietniu 2014 r., zaś podatnik w tym samym okresie będzie dysponował fakturą, to prawo do odliczenia podatku naliczonego może zrealizować w deklaracji za kwiecień, maj lub czerwiec 2014 r.,
 • jeżeli moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy powstanie w kwietniu, natomiast podatnik fakturę z tytułu częściowej wpłaty dokonanej przed nabyciem towarów otrzyma w maju, to prawo do odliczenia z tytułu nabycia towarów powstanie z chwilą otrzymania faktury (w maju) - realizacja prawa do odliczenia będzie mogła nastąpić w maju lub za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, czyli w czerwcu lub lipcu 2014 r.,
 • jeżeli moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy powstanie w kwietniu, a nabywca otrzyma w czerwcu 2014 r. fakturę z tytułu częściowej wpłaty dokumentującej nabycie usług, to prawo do odliczenia z tytułu nabycia usług powstanie z chwilą otrzymania faktury (w czerwcu) - wówczas spółka będzie mogła zrealizować prawo do odliczenia najwcześniej w czerwcu (a jeśli tego nie uczyni – to w lipcu bądź w sierpniu 2014 r.),
 • jeżeli ani w momencie powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy (czyli w kwietniu) z tytułu świadczenia usług (w związku z wpłaceniem częściowej zapłaty przed ich wykonaniem), ani w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych tj. w maju i czerwcu 2014 r., nabywca nie będzie dysponował fakturą, to prawo do odliczenia powstanie w momencie otrzymania faktury, czyli w lipcu 2014 r. (a realizacja prawa do odliczenia będzie miała w deklaracji za lipiec bądź sierpień bądź wrzesień 2014 r.),
 • jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów u sprzedawcy powstanie w kwietniu, a podatnik otrzyma fakturę w marcu, to prawo do odliczenia powstanie w kwietniu, z kolei jego realizacja może nastąpić w rozliczeniu za kwiecień, maj lub czerwiec 2014 r.
powrót VAT Prawo do odliczenia VAT w odpowiednim okresie rozliczeniowym

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________