ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Masz samochód w leasingu? Zarejestruj umowę w urzędzie skarbowym

czwartek, 06 marca 2014 14:35

Masz samochód w leasingu? Zarejestruj umowę w urzędzie skarbowym

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zarejestrowanie umowy leasingu samochodu w urzędzie przed 1 kwietnia 2014 r. pozwoli zachować pełne prawo do odliczenia VAT.

W przypadku pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT, w stosunku do których na dzień poprzedzający jej dzień wejścia w życie, kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku VAT wykazanego na fakturze, nie stosuje się ograniczenia w odliczeniu VAT – tj. przepisu art. 86a ust. 1 ustawy o VAT w znowelizowanym brzmieniu w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 2 tej ustawy.

Zasada ta ma zastosowanie w odniesieniu do umów, o których mowa w tym przepisie:

  1. bez uwzględnienia zmian umowy dokonywanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz
  2. pod warunkiem że:

a)    pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
b)    umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

powrót VAT Masz samochód w leasingu? Zarejestruj umowę w urzędzie skarbowym

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________