ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Nowe zasady odliczania VAT dla samochodów

poniedziałek, 10 marca 2014 14:36

Nowe zasady odliczania VAT dla samochodów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 1 kwietnia 2014 r. wejdą w życie nowe zasady dotyczące odliczania VAT w odniesieniu do samochodów. Ograniczeniu ulegnie kwota podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie, WNT pojazdów samochodowych. Podatek naliczony będzie stanowiło jedynie 50% VAT związanego z zakupami dotyczącymi pojazdów samochodowych, a także importem i WNT. Do limitu 50% nie będą mieć natomiast zastosowania żadne ograniczenie kwotowe.

Ograniczenie odnosi się nie tylko do samochodów osobowych, ale do wszystkich pojazdów samochodowych według definicji ustawowej.
Ograniczenie odliczenia w podatku naliczonym będzie dotyczyć nie tylko nabycia samych pojazdów, ale wszelkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, wobec których będą miały zastosowanie nowe zasady,  zaliczają się wydatki dotyczące:

  1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych,
  2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3,
  3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Ograniczenie będzie miało zastosowanie zarówno wtedy, gdy podatnikiem jest sprzedawca, czyli VAT naliczony wynika z faktury zakupowej, jak i przy wszelkich obciążeniach odwrotnych, jak np. import usług.
Jeżeli podatnik stosuje odliczanie częściowe i rozlicza VAT według proporcji, do kwoty podatku naliczonego definiowanego jako 50% VAT związanego z pojazdami samochodowymi zastosuje proporcję.

Ograniczeniem podatku naliczonego podlegającego odliczeniu będą objęte są wszelkie transakcje związane z pojazdami, zatem również dotyczące napraw i nabywanych na ten cel towarów oraz usług, eksploatacji np. płyny do spryskiwaczy, oleje silnikowe, używania np. zakup kół zimowych, wyposażenia a nawet korzystanie z parkingów, autostrad itd.

Ograniczenie odliczenia podatku naliczonego nie będzie miało zastosowania w trzech przypadkach:

  1. jeżeli pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika,
  2. pojazdy samochodowe są przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą co wynika z oficjalnych dokumentów pojazdu,
  3. wobec towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, np. taksometr, kasa fiskalna, oznaczenie taxi itp..
powrót VAT Nowe zasady odliczania VAT dla samochodów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________