ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT VAT od wyrobów stalowych po spełnieniu ustawowych warunków

wtorek, 11 marca 2014 14:36

VAT od wyrobów stalowych po spełnieniu ustawowych warunków

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nabywca wyrobów stalowych może odliczyć VAT po spełnieniu ustawowych warunków, dla odliczenia.

Aby zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia muszę zostać spełnione wszystkie warunki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Jednym z nich jest wymóg, aby zarówno dostawca jak i nabywca towaru byli podatnikiem VAT.

Z uwagi na to, że podmioty zagraniczne, którym przedsiębiorca sprzedaje wyroby stalowe, nie są podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy w opisanej sytuacji nie znajdzie zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia. Oznacza to, że dostawę towarów należy opodatkować według zasad ogólnych, a podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu dostawy tych towarów jest wnioskodawca.

Jednym z wymogów koniecznych do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia jest to, aby zarówno dostawca, jak i nabywca towaru byli podatnikami VAT. W konsekwencji przedsiębiorca sprzedający wyroby stalowe podmiotom zagranicznym, które nie są w Polsce zarejestrowane na potrzeby VAT, sam rozliczy podatek.

Odwrotne obciążenie polega na tym, że obowiązek rozliczenia VAT zostaje przesunięty na nabywcę. Od 1 października 2013 r. został rozszerzony katalog towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem” o dodatkowe towary z grupy tzw. złomu i niektórych innych odpadów oraz szeroką grupę wyrobów stalowych.

O interpretację podatkową wystąpiła spółka zajmująca się dostawami krajowymi (w ramach których towary nie wyjeżdżają z Polski) wyrobów stalowych, na rzecz podmiotów zagranicznych, niezarejestrowanych w Polsce na potrzeby podatku od towarów i usług, będących podatnikami podatku od wartości dodanej.

Powyższe potwierdził w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lutego 2014 r. (IPTPP2/443-881/13-4/JS) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

powrót VAT VAT od wyrobów stalowych po spełnieniu ustawowych warunków

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________