ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Będzie specjalne rozporządzenie dotyczące samochodów

wtorek, 18 marca 2014 09:38

Będzie specjalne rozporządzenie dotyczące samochodów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Rada Podatkowa zakończyła konsultacje projektu przepisów ws. pojazdów wykorzystywanych do działalności, mnożąc przepisy dotyczące VAT. Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 12 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.

W związku ze zmianami dotyczącymi odliczania podatku naliczonego od zakupu i eksploatacji samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej, które zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2014 r., Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia pojazdy samochodowe uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, wymagania dla tych pojazdów oraz dokumenty potwierdzające ich spełnienie.

Tylko w stosunku do takich pojazdów, podatnikowi będzie przysługiwać pełne odliczenie podatku naliczonego bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz konieczności składania informacji naczelnikowi urzędu skarbowego o tych pojazdach. Uzupełniony zostanie także katalog pojazdów wymienionych w art. 86 ust. 9 ustawy o VAT o pojazdy specjalne - pogrzebowe i bankowozy typu A i B.

powrót VAT Będzie specjalne rozporządzenie dotyczące samochodów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________