ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Dokumenty potwierdzające WDT

środa, 02 kwietnia 2014 12:58

Dokumenty potwierdzające WDT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Czy można potwierdzać wewnątrzwspólnotowe dostawy kwartalnie? Jakie inne dokumenty należałoby posiadać, aby można było stosować stawkę podatku VAT w wysokości 0% wykazywać w danym miesiącu wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT)?

Unijny kontrahent podatnika nie chce potwierdzać dostaw towarów dokonywanych na jego rzecz comiesięcznie, ale raz na kwartał. Jednakże polski podatnik zamierza wykazywać swoją sprzedaż jako dokonywaną na rzecz tego kontrahenta terminowo za dany miesiąc.
Jak postąpić i co zrobić, aby uniknąć korekty deklaracji VAT-7?

Ekspertax odpowiada:
W celu potwierdzenia dostawy WDT można posłużyć się innymi dokumentami niż potwierdzenie odbioru towarów przez nabywcę. Inne dokumenty bowiem również będą potwierdzały jej dokonanie. Do takich dokumentów w szczególności zalicza się:

  • przewóz zlecany – dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego państwa członkowskiego UE, jeżeli przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi), uzupełnione o specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,
  • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie – może być to wydruk z dokumentów dostarczanych w formie elektronicznej (e-mail),
  • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
  • dokument potwierdzający pieniężną formę zapłaty za towar lub dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania nabywcy towaru w inny sposób,
  • każdy inny dokument, który potwierdzał będzie wywóz towarów do nabywcy w innym państwie członkowskim UE.

Jeżeli zatem posiadamy dokument, który potwierdza kwartalny sposób potwierdzania naszych dostaw przez hiszpańskiego nabywcę towarów oraz jakiś z wyżej wymienionych dokumentów, to są one wystarczające dla zastosowania do WDT zerowej stawki podatku VAT co miesiąc.

 

Podstawa prawna:
• art. 5 ust. 1 pkt 5, art. 7 ust. 1, art. 13 ust. 1 – 2, art. 20 ust. 1, art. 22 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 3, art. 42 ust. 3 – 4, ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. Nr 177 z 2011 r. poz. 1054 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Dokumenty potwierdzające WDT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________