ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne RPP obniża stopy procentowe

środa, 08 października 2014 15:05

RPP obniża stopy procentowe

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniach 7-8 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. RPP obniżyła stopy procentowe NBP.

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

  • stopa referencyjna 2,00% w skali rocznej (dotychczas 2,50% w skali rocznej);
  • stopa lombardowa 3,00% w skali rocznej (dotychczas 4,00% w skali rocznej);
  • stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej (dotychczas 1,00% w skali rocznej);
  • stopa redyskontowa weksli 2,25% w skali rocznej (dotychczas 2,75% w skali rocznej).


Uchwała RPP wchodzi w życie dnia 9 października 2014 r. To oznacza, że niższa stopa odsetek zacznie obowiązywać od 9 października 2014 r. Zgodnie z art. 56 §1 Ordynacji podatkowej, stawka odsetek od zaległości podatkowych obliczana jest jako suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP oraz 2%, z tym zastrzeżeniem, że stawka ta nie może być niższa, niż 8%.
Od dnia 9 października 2014 r. stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi właśnie 8%. Preferencyjna stawka wynosi 6%.

powrót Inne RPP obniża stopy procentowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________