ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Sprzedaż samochodu po likwidacji działalności gospodarczej

czwartek, 09 października 2014 11:26

Sprzedaż samochodu po likwidacji działalności gospodarczej

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Co zrobić z samochodem, po likwidacji działalności gospodarczej?

Osoba fizyczna będąca podatnikiem VAT, która rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych, we wrześniu 2009 r. kupiła samochód osobowy na fakturę VAT marża za kwotę 10.000 zł. W grudniu 2013 r. podjęła decyzję o likwidacji działalności, a we wrześniu 2014 r. sprzedała samochód na umowę kupna-sprzedaży. W związku z tym powstaje pytanie w jaki sposób należy  teraz rozliczyć podatek od tej transakcji?

 

Ekspertax odpowiada: Sprzedaż składników majątku, które pozostały na dzień likwidacji działalności gospodarczej, stanowi przychód z działalności, jeżeli nastąpi ona przed upływem sześciu lat, licząc ten okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności.

W opisanej w pytaniu sytuacji powstał więc przychód z działalności gospodarczej, w związku z którym do 20 października 2014 podatnik ma obowiązek wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu dochodu uzyskanego ze sprzedaży samochodu. Ponadto po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT-36 składanym za rok 2014 trzeba uwzględnić przychód i dochód osiągnięty ze sprzedaży tegoż samochodu.

Podstawa prawna:
•  art. 10 ust. 1 pkt 3, pkt 8 lit. d, ust. 2 pkt 3, art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, ust. 3 pkt 12 lit. a, art. 44 ust. 1 pkt 1, art. 45 ust. 1 – 1a pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki dochodowe Sprzedaż samochodu po likwidacji działalności gospodarczej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________