ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Możliwość odliczenia VAT z otrzymanych faktur

czwartek, 09 października 2014 11:31

Możliwość odliczenia VAT z otrzymanych faktur

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Czy w poniższej sytuacji można odliczyć podatek VAT naliczony z otrzymanych faktur?

Podatnik VAT podpisał umowę z kontrahentem, w ramach której po zakończeniu miesiąca otrzymał: fakturę od kontrahenta oraz drugą fakturę z firmy International Card Centre LTD oraz notę obciążeniową wystawioną przez kontrahenta na płatność za obie te faktury. Wartość z obu faktur jest wyrażona złotych. Na fakturze ICC jest zamieszczony nr NIP, jednak podatnik nie jest pewien, czy jest to polski NIP i czy firma ta jest zarejestrowania w Polsce. Jak upewnić się czy w takiej sytuacji możliwe jest odliczenie VAT naliczonego z otrzymanych faktur?

 

Ekspertax odpowiada: Przypadki dotyczące braku możliwości odliczenia podatku naliczonego zostały w sposób wyczerpujący wymienione w art. 88 ustawy o VAT. Jest to katalog zamknięty. Żaden z nich jednak nie odnosi się do sytuacji opisanej w pytaniu. Zatem, jeżeli na wspomnianych fakturach wykazany jest podatek VAT, tym samym stanowią one podstawę dla uznania, że jest to kwota podatku naliczonego, która podlega odliczeniu.

Podatnicy VAT mają prawo złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego z żądaniem potwierdzenia, czy ich kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik czynny VAT, na który organ podatkowy zobowiązany jest wydać takie potwierdzenie.

UWAGA!
Takiego sprawdzenia można również dokonać samodzielnie pod adresem strony Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl


Podstawa prawna:
•  art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 – 8, art. 15 ust. 1 – 2, art. 86 ust. 1 – 2, art. 88, art. 96 ust. 1, ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Możliwość odliczenia VAT z otrzymanych faktur

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________