ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Faktura dla kontrahenta z Indii

sobota, 11 października 2014 10:04

Faktura dla kontrahenta z Indii

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Kiedy kontrahent z Indii może potrącić podatek u źródła?

Wystawiliśmy fakturę dla kontrahenta z Indii, który przy płatności potrącił podatek u źródła w wysokości 27,04%. Otrzymaliśmy mniejszą zapłatę o ok. 10 tys zł. W związku z tym powstaje pytanie, czy z powyższego powodu można wg polskich przepisów podatkowych odzyskać tą kwotę, a jeżeli tak to w jaki sposób?

Ekspertax odpowiada: Nie wiemy z jakiego tytułu (za co) polska firma wystawiła fakturę indyjskiemu kontrahentowi. Jest to istotne dla udzielenia precyzyjnej odpowiedzi. Z tego względu można jedynie wyjaśnić zasady opodatkowania, które mają zastosowanie w przypadkach poboru podatku u źródła w Indiach.

W art. 13 polsko-indyjskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, który dotyczy opodatkowania należności licencyjnych oraz opłat za usługi techniczne, stwierdza się, że stawka podatku u źródła pobieranego z tego tytułu nie może przekroczyć 22,5 %. Przepisy art. 13 polsko-indyjskiej umowy zawierają definicje tych przychodów i tak:

  1. Określenie należności licencyjne oznacza wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania każdego prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin oraz filmami i taśmami dla telewizji lub radia, patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, jak również za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje związane z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.
  2. Określenie opłaty za usługi techniczne oznacza płatności jakiejkolwiek kwoty na rzecz jakiejkolwiek osoby, inne niż płatności na rzecz zatrudnionego przez osobę dokonującą takiej płatności, w powiązaniu z usługami noszącymi charakter zarządzania, techniczny lub konsultacyjny, włączając wynagrodzenia za usługi personelu technicznego lub innego.

Fakt opodatkowania należności w Indiach może być uwzględniany w rozliczeniu podatku dochodowego w Polsce według dwóch zasad, co jest uzależnione od przedmiotu, z tytułu którego powstały owe należności.

Według pierwszej zasady, dochód podlegający opodatkowaniu w Indiach jest zwolniony w Polsce z podatku dochodowego, i tak jest najprawdopodobniej w tym przypadku, na co wskazuje zastosowana stawka podatku.

Według drugiej zasady, indyjski dochód (z tytułu należności licencyjnych lub opłat za usługi techniczne) łączy się z dochodem osiągniętym w Polsce i jako całość podlega opodatkowaniu w Polsce. Od kwoty podatku obliczonej od łącznego dochodu odlicza się kwotę podatku zapłaconego w Indiach. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć kwoty polskiego podatku dochodowego, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Indiach.

Podstawa prawna:
•  art. 7 ust. 1 – 3 pkt 1, art. 12 ust. 1, ust. 3 – 3a, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 20 ust. 1, ust. 6, art. 22a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.),
•  art. 24 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzona w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r. (Dz.U. z 1990 r. nr 8, poz. 46).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki dochodowe Faktura dla kontrahenta z Indii

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________