ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Nieodpłatne używanie pojazdów pracodawcy przez pracowników

czwartek, 16 października 2014 11:55

Nieodpłatne używanie pojazdów pracodawcy przez pracowników

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Czy pracownicy, którzy nieodpłatnie używają do celów prywatnych samochodów pracodawcy (własnych oraz przez niego wynajmowanych do działalności) mają przychód z tego tytułu?

Pracodawca w przypadku używania pojazdów wynajmowanych do przychodów pracownika ze świadczeń w naturze dolicza 8% z wartości z faktury za najem wraz z kosztami eksploatacyjnymi. Jak postąpić w przypadku własnych pojazdów, które są już zamortyzowane?  Jaką wartość świadczenia w naturze przyjąć do opodatkowanie u pracowników?

 


Ekspertax odpowiada: Wartość świadczeń w naturze z tytułu używania ruchomych składników majątku rzeczowego pracodawcy przez pracownika dla własnych celów, które stanowią jego przychód ze stosunku pracy, ustala się według poniższych metod:

  1. gdy przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy - według cen stosowanych wobec kontrahentów,
  2. gdy przedmiotem świadczeń są usługi zakupione od kontrahentów - według cen ich zakupu,
  3. w pozostałych przypadkach wartość świadczeń na rzecz pracownika stanowi cena rynkowa stosowana przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku na danym rynku, z uwzględnieniem w szczególności jakości świadczeń uzależnionej od stanu rzeczy oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Metody ustalania wartości świadczeń w naturze na rzecz pracowników zakładają, że w przypadku gdy przedmiotem działalności pracodawcy nie jest odpłatne wynajmowanie pojazdów, przy ustalaniu wartości tych świadczeń nie bierze się pod uwagę metody wymienionej w pkt 1 ani metody wymienionej w pkt 2, gdy pracownicy używają pojazdów będących własnością pracodawcy.

Metoda wymieniona w pkt 3, wartość świadczeń na poziomie ceny rynkowej za najem pojazdów nie powinna powodować trudności, gdyż pracodawca najmuje pojazdy, za które uiszcza czynsz na rzecz ich właściciela. Stąd też wartość ta może być taka sama, jak w przypadku pracowników korzystających z pojazdów najmowanych, jeżeli jakość korzystania jest taka sama lub porównywalna.

Wartość odpowiadająca 8% wartości faktury za najem powinna odpowiadać w proporcji czasowi, w jakim pracownik może korzystać z pojazdu, odnosząc ten czas do 24 godzinnej doby, gdyż za taki czas posiadania pojazdu pracodawca uiszcza czynsz na rzecz wynajmującego.

Podstawa prawna:
•  art. 11 ust. 2 – 2b; art. 12 ust. 1 – 3  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki dochodowe Nieodpłatne używanie pojazdów pracodawcy przez pracowników

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________