ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT WDT jako transakcja łańcuchowa i zwykła dostawa krajowa

czwartek, 16 października 2014 13:22

WDT jako transakcja łańcuchowa i zwykła dostawa krajowa

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Jakie są skutki podatkowe WDT w ramach transakcji łańcuchowej i zwykłej dostawy krajowej?

Podatnik VAT chce sprzedać swój towar do Niemiec. Może tego dokonać w drodze WDT jak transakcja łańcuchowa lub z dostawą krajową, każda z transakcji ma jednak inne skutki podatkowe.

I Wariant: niemiecki zarejestrowany na VAT w Niemczech podatnik złoży zmówienie u podatnika na towar,
podatnik kupi ten towar od firmy polskiej (zarejestrowanej na VAT w Polsce) i zleci, aby dostarczyła ona ten towar bezpośrednio do klienta w Niemczech.

II Wariant: niemiecki zarejestrowany na VAT w Niemczech podatnik złoży zmówienie u podatnika na towar,
podatnik kupi ten towar od firmy polskiej (zarejestrowanej na VAT w Polsce) i wynajmie przewoźnika, aby dostarczył towar bezpośrednio do klienta w Niemczech.

 

Ekspertax odpowiada: W obu wariantach mamy do czynienia z jedną wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT) oraz z dostawą krajową.

Wariant I:

W tym wariancie mamy do czynienia z dostawą łańcuchową.

W przepisach ustawy o VAT nie zdefiniowano wprost momentu, w którym można uznać, że dostawa towaru została dokonana. Ustalenie tego momentu jest istotne z tego względu, że w wariancie I mamy do czynienia z tzw. „dostawą łańcuchową”, w której uczestniczą dwa polskie podmioty (pierwszy dostawca – P I i pośredni nabywca – P II ) oraz ostatni w kolejności nabywca z Niemiec (N). W wyniku tej transakcji towary są transportowane od pierwszego dostawcy do ostatniego nabywcy w Niemczech.

W przypadku dostawy łańcuchowej w sposób szczególny zdefiniowane zostały miejsca dokonania poszczególnych transakcji, co ma znaczenie w przypadkach transakcji wewnątrzwspólnotowych, ponieważ w ich ramach może mieć miejsce tylko jedna dostawa WDT.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, za dostawę towarów uznaje się przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
Podmiot wewnątrz łańcucha dostaw – P II – jest jedynie podmiotem pośrednim w transakcji, ponieważ towary transportowane są bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego nabywcy.

Sam transport towarów z Polski do Niemiec jest przyporządkowany do dostawy dokonywanej przez dostawcę P I na rzecz pośredniego nabywcy P II, ponieważ to on będzie dokonywał ostatecznej ich dostawy na rzecz N. Oznacza to, że dostawa towarów dokonana przez P I na rzecz P II, która poprzedza ich transport do N, ma miejsce tam gdzie rozpoczyna się ich transport, czyli w Polsce.

Zatem dostawa dokonywana przez P I podlegała będzie opodatkowaniu w Polsce.

W kolejności dostawa towarów przez P II na rzecz N zostaje dokonana w miejscu zakończenia ich transportu, czyli na terytorium Niemiec, ponieważ następuje ona po wysyłce towarów.

Zatem dostawę towarów dokonywaną przez P II na rzecz N należy uznać za WDT, w związku z czym zastosowanie do niej będzie miała zerowa stawka podatku VAT.

Wariant II:

W wariancie I,I ponieważ transport towarów z Polski do Niemiec organizowany jest bezpośrednio przez PII, nie dochodzi do transakcji łańcuchowej. Dostawa towarów dokonywana przez P I na rzecz P II ma charakter tzw. dostawy nieruchomej, ponieważ w jej wyniku nie są one ani transportowane ani nie wysyłane. Stąd też ma ona miejsce tam, gdzie od znajdują się one w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania nimi na P II (najprawdopodobniej tam, skąd odbierał je będzie przewoźnik).

Jest to dostawa krajowa podlegająca opodatkowaniu w Polsce. Następująca po niej dostawa będzie stanowić WDT, ponieważ w jej wyniku towary są transportowane z Polski do Niemiec. Co prawda miejsce jej dokonania zlokalizowane jest tam, gdzie towary znajdują się w momencie rozpoczęcia transportu, czyli w Polsce, jednakże nie ma to znaczenia dla możliwości zastosowania do niej zerowej stawki podatku VAT.

W wyniku bowiem tej dostawy P II przenosi na N prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, czego wyrazem jest zlecenie transportu do miejsca przeznaczenia w Niemczech.

Podstawa prawna:
•  art. 5 ust. 1 pkt 1, ust. 5; art. 7 ust. 1, ust. 8; art. 13 ust. 1 – 3, ust. 6; art. 22 ust. 1 pkt 1, pkt 3, ust. 2 – 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT WDT jako transakcja łańcuchowa i zwykła dostawa krajowa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________