ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Odpisy amortyzacyjne jako KUP

czwartek, 16 października 2014 14:55

Odpisy amortyzacyjne jako KUP

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Od kiedy można zacząć amortyzację?

W dniu 31.12.2014 r. zostanie oddany do używania system sterowania, którego testowanie u potencjalnych klientów rozpoczęto w ubiegłym roku. Pierwsze przychody są planowane w pierwszym półroczu 2015 r. Czy odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

Ekspertax odpowiada: Środkiem trwałym jest taki składnik majątku, który po nabyciu lub wytworzeniu będzie w ramach działalności używany przez podatnika w okresie dłuższym niż 12 miesięcy dla celów jego działalności gospodarczej. W takim przypadku podatnik ma prawo do zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

W okresie testowania systemu sterowania u potencjalnego klienta, nie można go traktować jako środek trwały, chyba że z użyciem tegoż systemu są świadczone na rzecz klienta jakieś usługi, a testy mają potwierdzać jego przydatność do ich świadczenia. W tym przypadku fakt, że przychody z tytułu tych usług będą osiągane dopiero w przyszłości, nie stoi na przeszkodzie zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

UWAGA!
Odpisy amortyzacyjne są kosztem pośrednio związanym z przychodami, których nie ma potrzeby ani też obowiązku przypisywać do konkretnych przychodów generowanych przez usługi świadczone z użyciem środka trwałego.

Jeżeli jednak system sterowania jest przeznaczony do sprzedaży, czy to w wersji materialnej wraz z dokumentacją, czy też jedynie jako myśl techniczna, a testy potwierdzają jego przydatność handlową, to nie można mówić o środku trwałym lub wartości niematerialnej i prawnej. Nie można wtedy w ogóle dokonywać odpisów amortyzacyjnych od takiego składnika majątku i zaliczać ich do kosztów podatkowych.

Podstawa prawna:
•  art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 3 – 3a, art. 15 ust. 1, ust. 4 – 4e, ust. 6, art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.),
•  art. 3 ust. 1 pkt 15, art. 32 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz 330 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki dochodowe Odpisy amortyzacyjne jako KUP

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________