ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Karty podarunkowe jako zapłata w VAT

piątek, 17 października 2014 02:41

Karty podarunkowe jako zapłata w VAT

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Czy można odliczyć podatek VAT wynikający z faktur opłaconych kartami podarunkowymi, jeżeli zakupione towary są związane ze sprzedażą opodatkowaną?

Spółka otrzymała karty podarunkowe od firmy telekomunikacyjnej za przedłużenie umowy. Kartami tymi zapłacono za zakupione towary.

Ekspertax odpowiada: W przypadku prawa do odliczenia podatku naliczonego bez prawnego znaczenia pozostaje to, czy towary zostały nabyte ze środków pieniężnych podatnika VAT, czy też że zostały one nabyte w inny sposób, np. w drodze darowizny. Jedynym bowiem warunkiem dla odliczenia podatku naliczonego jest fakt wykorzystywania towarów do wykonywania czynności opodatkowanych i posiadanie faktury dokumentującej ich nabycie.

Stąd też spółka ma prawo w przypadku opisanym w pytaniu do odliczenia podatku naliczonego związanego towarami, których zakup był sfinansowany otrzymanymi kartami podarunkowymi.

Podstawa prawna:

• art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 19a ust. 1, art. 86 ust. 1 – 2, art. 88 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Karty podarunkowe jako zapłata w VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________