ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Obowiązek podatkowy z tytułu wykonania częściowego

sobota, 18 października 2014 03:10

Obowiązek podatkowy z tytułu wykonania częściowego

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym oraz w podatku VAT po stronie dostawcy towarów, które wymagają montażu.

Podatnik otrzymuje faktury za zakup towaru z montażem, chociaż całość zamówienia nie została jeszcze zrealizowana. Należność wynikająca z faktury jest uregulowana przez pożyczkodawcę podatnika.

 

Ekspertax odpowiada: U dostawcy towarów, które wymagają montażu, które nie są usługami budowlano-montażowymi, w ramach których montowane są towar, w zależności od statusy prawnego dostawcy (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna) powstanie obowiązku podatkowego wygląda jak opisano poniżej.

Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym

W opisanym w pytaniu przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której każda faktura dostawcy prezentuje należną mu część wynagrodzenia. Stąd przychód po jego stronie, a zatem i obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia każdej faktury. Nie można bowiem powiedzieć, że należności za faktury, które regulowane są przez pożyczkodawcę podatnika zamawiającego towary, są zaliczkami na poczet przyszłych dostaw towarów lub usług, które to zaliczki nie są uznawane za przychody.

UWAGA!
Z zaliczkami, które nie generują przychodu mamy do czynienia wówczas, gdy zamawiający je uiszcza jeszcze przed otrzymaniem jakiegokolwiek świadczenia od kontrahenta.

Dla powstania obowiązku podatkowego w momencie wystawienia każdej faktury bez prawnego znaczenia pozostaje moment zapłaty należności przez pożyczkodawcę. W zakresie podatku dochodowego jest bowiem tak, że przychód podatkowy powstaje nawet wtedy, gdy należność za za dane świadczenie w ogóle nie zostanie otrzymana.

Obowiązek podatkowy w podatku VAT

W przypadku gdy mamy do czynienia z częściowymi dostawami towarów lub z częściowym wykonaniem usług, w ramach których wykorzystywane są towary wymagające montażu, obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje na zasadzie ogólnej, czyli z chwilą wykonania każdej części umówionego świadczenia (dostawa towarów, wykonanie usługi). Dla powstania obowiązku podatkowego VAT w tym przypadku bez prawnego znaczenia pozostanie moment otrzymania zapłaty od pożyczkodawcy zamawiającego.

 

Podstawa prawna:

• art. 14 ust. 1, ust. 1c, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
•  art. 12 ust. 1, ust. 3 – 3a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.),
• art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 19a ust. 1 – 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Obowiązek podatkowy z tytułu wykonania częściowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________