ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Ponowne dodatkowe badanie techniczne pojazdu

sobota, 18 października 2014 03:12

Ponowne dodatkowe badanie techniczne pojazdu

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Czy od 1 kwietnia 2014 r. w stosunku do Renault Mascott przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT bez konieczności zgłaszania pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26 oraz bez obowiązku prowadzenia ewidencji pojazdu?

Renault Mascott to samochód ciężarowy, który ma jeden rząd siedzeń. Wcześniej miał wykonane dodatkowe badanie techniczne z adnotacją VAT-4. Zamieszczono również adnotację VAT-2.

Ekspertax odpowiada: Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 tony, które posiadają jeden rząd siedzeń i przestrzeń ładunkową trwale oddzieloną od kabiny, uznawane są za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.

Takie cechy konstrukcyjne pojazdów pozwalają odliczyć całość podatku naliczonego związanego z towarami i usługami nabytymi dla celów ich eksploatacji, a także zwalniają podatnika VAT z obowiązku zgłaszania pojazdu do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26 oraz z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazd.

Potwierdzenie opisanych cech konstrukcyjnych, co do zasady, następuje w drodze dodatkowego badania technicznego. Badanie takie należy przeprowadzić dla pojazdów nabytych od dnia 1 kwietnia 2014, a także dla pojazdów nabytych przed tym dniem, które wcześniej nie przeszły takiego badania.

Natomiast w przypadkach pojazdów, dla których przed dniem 1 kwietnia 2014 r. wydano zaświadczenie o spełnianiu cech konstrukcyjnych dających prawo do odliczenia całego podatku naliczonego, nie trzeba przeprowadzać dodatkowych badań, ponieważ wydane wcześniej zaświadczenie zachowuje swoją ważność.

Jeżeli pojazd opisany w pytaniu posiada przestrzeń ładunkową oddzieloną trwałą przegrodą od kabiny, to spełnia on warunki dla odliczenia 100% podatku naliczonego związanego z jego eksploatacją. Nie ma potrzeby zgłaszania go pojazdu do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26, ani też nie potrzeba prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu dla potwierdzenia, że jest on wykorzystywany wyłącznie do działalności.

Nie było również potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań technicznych, ponieważ badania przeprowadzone wcześniej z adnotacją VAT-2 zachowują swoją ważność po dniu 1 kwietnia 2014 r.

Przeprowadzenie nowego dodatkowego badania technicznego z otrzymaną adnotacją VAT-4 nie wpływa na prawo do odliczenia całego podatku naliczonego, ponieważ ono także potwierdza spełnianie cech konstrukcyjnych przez ten pojazd. Gdyby pojazd ten nie posiadał trwałej przegrody oddzielającej przestrzeń ładunkową, dla odliczania całego podatku naliczonego związanego z jego eksploatacją koniecznym byłoby złożenie formularza VAT-26 oraz prowadzenie ewidencji jego przebiegu zgodnej z wymogami przewidzianymi w art. 86a ustawy o VAT.

 

Podstawa prawna:

• art. 2 pkt 35, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 – 8, art. 15 ust. 1 – 2, art. 86 ust. 1 – 2, art. 86a ust. 1 – 3 pkt 1 lit. a, ust. 4, ust. 9 pkt 1 – 2, ust. 10 pkt 1, ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
• art. 9 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 312).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Ponowne dodatkowe badanie techniczne pojazdu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________