ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Koszty eksploatacji samochodów służbowych do celów prywatnych

niedziela, 19 października 2014 03:18

Koszty eksploatacji samochodów służbowych do celów prywatnych

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Jak prawidło rozliczyć pracowników z jazd prywatnych, aby koszty związane z eksploatacją samochodów nie zostały zakwestionowane przez urząd skarbowy?

Samochody osobowe w spółce są wykorzystywane przez dyrektorów, przedstawicieli, koordynatorów. Pracownicy wykorzystują pojazdy również do celów prywatnych, a także dojeżdżają nimi z i do miejsca zamieszkania.

Ekspertax odpowiada: Właściwym sposobem na zaliczenie kosztów eksploatacji samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów, którego organy podatkowe nie mogą zakwestionować, jest obciążanie pracowników tą częścią kosztów eksploatacji, która odpowiada wykorzystaniu pojazdów dla celów prywatnych.

Gdyby koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przez pracowników dla celów prywatnych zostały im doliczone jako przychód w naturze do wynagrodzenia, to w takim przypadku i tak nie można by tej części wynagrodzenia zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Na przeszkodzie bowiem stoi zasada, że za koszt uzyskania przychodów może być uznany jedynie taki wydatek, który został poniesiony bądź to w celu osiągnięcia konkretnych przychodów, bądź też w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Prywatnego wykorzystania pojazdu przez pracownika nie można uznać za żaden ze wspomnianych celów kosztowych.

Jeżeli charakter pracy danego pracownika wymaga świadczenia pracy poza stałym miejscem jej wykonywania, do której wykorzystuje on samochód służbowy, to sam fakt jego użycia do przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia (siedziba pracodawcy), nie świadczy jeszcze o prywatnym użyciu pojazdu.

Dla uniknięcia sporu z organami podatkowymi należałoby w takim przypadku pisemnie zezwolić pracownikowi na parkowanie pojazdu w pobliżu jego miejsca zamieszkania, jeżeli powraca on z pracy do domu już po upływie 8-godzinnego dnia pracy.

Podstawa prawna:

• art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.),
• art. 11 ust. 2-2b, art. 12 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki dochodowe Koszty eksploatacji samochodów służbowych do celów prywatnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________