ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Nowe zwolnienia w podatku dochodowym od 2015

piątek, 31 października 2014 13:02

Nowe zwolnienia w podatku dochodowym od 2015

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W podatku dochodowym od 1 stycznia 2015 r. pojawią się dwa nowe zwolnienia, które wprowadza ustawa z dnia 23 października 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

 

Od dnia 1 stycznia 2015 r. z podatku dochodowego od osób fizycznych zwolniona została wartość świadczenia:

  1. otrzymanego przez pracownika z tytułu dowozu do zakładu pracy organizowanego przez pracodawcę,
  2. bezpłatnej pomocy prawnej otrzymanego przez osobę niezamożną.

Nowe zwolnienia wprowadza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchwalona niedawno ustawa z dnia 23 października 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Obecnie organizowanie bezpłatnego dowozu pracownika do zakładu pracy przez pracodawcę powoduje konieczność prowadzenia ewidencji dla celów ustalenia przychodów poszczególnych pracowników z tego tytułu. Ze względu na skomplikowany charakter rozliczeń, przedsiębiorcy często nie wykazują tego typu przychodów.

Zapewnienie darmowego transportu przez pracodawcę stanowi jeden z czynników decydujących o podjęciu pracy w miejscu oddalonym od miejsca zamieszkania, szczególnie w przypadku terenów słabiej skomunikowanych. W związku z brakami kadrowymi w najbliższym otoczeniu inwestycji, przedsiębiorcy decydują się na dowóz pracowników z sąsiednich miejscowości, z których osoby bezrobotne gotowe są podjąć pracę.

Aby uprościć system rozliczeń w tym zakresie oraz w celu promocji zatrudnienia osób bezrobotnych, mieszkających na terenach gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo gmin zagrożonych recesją i degradacją społeczną, wprowadzono zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem). Jest to w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pkt 14a.

Nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują zwolnienie z podatku wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej otrzymanej przez osobę pobierającą świadczenie z pomocy społecznej albo zasiłek rodzinny przyznane decyzją administracyjną tej osobie (art. 21 ust. 1 pkt 117a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Osoba taka zobowiązana będzie do złożenia oświadczenia o pobieraniu ww. świadczeń, podając m.in. swoje dane identyfikacyjne oraz numer decyzji przyznającej ww. świadczenie. Wprowadzenie tego zwolnienia pozostaje bez wpływu na możliwość korzystania przez osoby fizyczne ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z otrzymaniem bezpłatnej pomocy prawnej od świadczeniodawcy, który dokonuje tego świadczenia w związku z jego promocją lub reklamą.

Wówczas wolna od podatku będzie wartość pomocy prawnej, o ile jej jednorazowa wartość nie będzie przekraczała kwoty 200 zł, a świadczenie nie będzie dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

powrót Podatki dochodowe Nowe zwolnienia w podatku dochodowym od 2015

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________