ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Klauzula obejścia prawa. MF rezygnuje z forsowania swojego projektu

czwartek, 13 listopada 2014 13:17

Klauzula obejścia prawa. MF rezygnuje z forsowania swojego projektu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów poinformowało, że trwają konsultacje zmian przepisów ws. zwalczania oszustw podatkowych. MF do ponownych konsultacji przekazał właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, który wprowadza nowe instrumenty służące walce z oszustwami podatkowymi. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 21 listopada 2014 r. Wygląda na to, że MF zrezygnowało z forsowania wprowadzenia nowej klauzuli obejścia prawa.

Zgodnie z informacją MF, przewiduje się wprowadzenie zmian w zakresie odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (podlegających i niepodlegających systemowi VAT), w tym możliwości uzgodnienia z naczelnikiem urzędu skarbowego sposobu określenia proporcji podatku podlegającego odliczeniu u takich podatników.

Proponuje się również wprowadzenie zmian w zakresie stosowania tzw. ulgi na złe długi mających na celu zmniejszenie asymetrii w stosowaniu tej instytucji.

Najważniejsze zmiany zawarte w projekcie ustawy obejmują:
• rozszerzenie na nowe grupy towarów stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, w którym podatek zamiast sprzedawcy rozlicza nabywca,
• wprowadzenie informacji podsumowujących, które będą składane przez sprzedawców towarów objętych tym mechanizmem,
• objęcie nowych towarów solidarną odpowiedzialnością podatkową oraz obowiązkiem jednomiesięcznego rozliczania VAT,
• podwyższenie minimalnej i maksymalnej kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty dostarczające paliwa.

W projekcie ustawy przesłanym do ponownych konsultacji główne zmiany dotyczą następujących kwestii:

 1. doprecyzowano przepisy dotyczące proporcji odliczania podatku naliczonego w przypadku towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów prowadzonej przez podatnika działalności podlegającej opodatkowaniu, jak i do celów innych, których przypisanie w całości działalności podlegającej opodatkowaniu nie było możliwe, w tym wprowadzono do ustawy przykładowe dane, które będą mogły być wykorzystane przy obliczeniu tej proporcji.
 2. w przypadku organów władzy publicznej i innych podmiotów prawa publicznego zaproponowano, aby ustalenie proporcji odbywało się według kryterium „przychodowego", z możliwością wskazania przez te podmioty bardziej reprezentatywnej metody,
 3. odstąpiono od możliwości uzgadniania sposobu określenia proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie decyzji na rzecz prostszej formy protokołu,
 4. zrezygnowano z wprowadzania zmian w ustawie - Ordynacja podatkowa, wyłączających możliwość dokonania interpretacji przepisów, w sprawach dotyczących prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania cen transakcyjnych oraz w sprawach dotyczących sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności podlegającej opodatkowaniu, co spowodowało zmianę tytułu ustawy,
 5. odstąpiono od wprowadzania zmian przewidujących „wygaszanie" z dniem 1 lipca 2015 r. interpretacji indywidualnych w zakresie, w jakim dotyczyłyby obliczenia zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności podlegającej opodatkowaniu, w przypadku towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów prowadzonej przez podatnika działalności podlegającej opodatkowaniu, jak i do celów innych, których przypisanie w całości działalności podlegającej opodatkowaniu nie było możliwe,
 6. wprowadzono, przy stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia, limit transakcyjny (przekroczenie przez wartość jednolitej gospodarczo transakcji, bez podatku, kwoty 20.000 zł), który powinien wyeliminować zgłaszane trudności wobec proponowanych limitów dziennych,
 7. przesunięto termin wejścia w życie ustawy na dzień 1 kwietnia 2015 r., celem zapewnienia vacatio legis na dostosowanie się podatników do proponowanych zmian.
powrót Podatki dochodowe Klauzula obejścia prawa. MF rezygnuje z forsowania swojego projektu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________