ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Formularze deklaracji VIU-D i VIN-D do rozliczeń procedury szczególnej MOSS

poniedziałek, 24 listopada 2014 18:14

Formularze deklaracji VIU-D i VIN-D do rozliczeń procedury szczególnej MOSS

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów opublikowało interaktywne formularze zgłoszeń w zakresie procedur szczególnych dotyczących usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług elektronicznych (VIU-R oraz VIN-R). Formularze deklaracji VIU-D i VIN-D służące do rozliczeń procedury szczególnej MOSS zostaną opublikowane dopiero w styczniu 2015 r.

 

Od dnia 1 stycznia 2015 r. świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych będzie podlegać podatkowi w miejscu, w którym usługobiorca ma siedzibę.

W celu zapewnienia prawidłowego opodatkowania tych usług podatnicy z UE i spoza UE będą musieli określić status swoich usługobiorców (podatnik lub osoba niebędąca podatnikiem) i miejsce (państwo należące do UE lub spoza UE), w którym znajduje się ten usługobiorca.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych B2C będzie we wszystkich przypadkach opodatkowane w państwie usługobiorcy, niezależnie od miejsca siedziby usługodawcy. Stad nowe wzory deklaracji podatkowych.

VIU-R to Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

VIN-R to Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

W drugiej połowie stycznia 2015 r. na platformie e-PUAP zostaną opublikowane formularze deklaracji VIU-D i VIN-D służące do rozliczania podatku VAT w ramach ww. procedur szczególnych.

VIU-D to Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej.

VIN-D to Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej.

Nowe formularze będzie można składać po 1 kwietnia 2015 r.

powrót VAT Formularze deklaracji VIU-D i VIN-D do rozliczeń procedury szczególnej MOSS

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________