ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Nowe plany Ministra Finansów dotyczące zmian w VAT 2015

środa, 31 grudnia 2014 12:38

Nowe plany Ministra Finansów dotyczące zmian w VAT 2015

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów planuje kolejne zmiany w VAT w 2015 r. Nowe towary miałyby zostać objęte procedurą obciążenia odwrotnego, tj. podatek VAT z tytułu transakcji rozliczałby nabywca, a nie sprzedawca. Zmiana miałaby dotyczyć niektórych postaci złota, nowych towarów ze stali, telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, notebooków, laptopów oraz konsoli do gier. Dopiero jednak przekroczenie limitu 20.000 zł netto w ramach jednolitej gospodarczo transakcji powodowałoby objęcie takiej dostawy elektroniki mechanizmem odwróconego obciążenia.

Inne zmiany zaproponowane przez Ministra Finansów to:

  • określenie proporcji (przy odliczaniu podatku VAT) w odniesieniu do nabywanych towarów i usług wykorzystywanych dla celów mieszanych, tzn. do działalności podlegającej VAT, jak i działalności nieobjętej VAT (w tym zaproponowanie przykładowych metod służących proporcjonalnemu odliczaniu VAT),
  • określenie systemu korekt w przypadku zmiany zakresu wykorzystania ww. towarów,
  • wprowadzenie zmian w zakresie tzw. ulgi na złe długi mających na celu zmniejszenie asymetrii w stosowaniu tej instytucji.

Nie pozostaje zatem nic innego, jak przyzwyczaić się do tego, że ustawa o VAT to najczęściej zmieniany akt prawny, niemal jak rozporządzenia i postulat pewności i stałości prawa podatkowego w Polsce jest jak linia horyzontu - w miarę przybliżania się do niej, linia ta się oddala.

powrót VAT Nowe plany Ministra Finansów dotyczące zmian w VAT 2015

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________