ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Termin ważności certyfikatu rezydencji

poniedziałek, 12 stycznia 2015 17:14

Termin ważności certyfikatu rezydencji

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 4 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące certyfikatu rezydencji podatkowej. Certyfikat rezydencji bez wskazanego w nim okresu ważności pozwala przyjąć, że certyfikat ten dokumentuje miejsce zamieszkania podatnika przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.

Zmianę wprowadziła ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328), która dodała do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 41 ust. 9a-9d.

Certyfikat rezydencji bez wskazanego w nim okresu ważności pozwala przyjąć, że certyfikat ten dokumentuje miejsce zamieszkania podatnika przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Do czasu upływu tego terminu, o ile stan faktyczny się nie zmieni, podatnik nie musi składać ponownie certyfikatu. Po upływie tego terminu podatnik ma obowiązek przedłożyć płatnikowi nowy certyfikat rezydencji, o ile chce skorzystać z uprawnień wynikających z takiego certyfikatu.

Podatnik ma obowiązek dokonać aktualizacji przedłożonego certyfikatu rezydencji w sytuacji, gdy zmieni się jego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, tj. gdy przedłożony płatnikowi certyfikat utracił swoją aktualność w okresie dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.
Podatnik, który nie dokona aktualizacji, automatycznie zostaje obciążony winą za nieprawidłowe pobranie podatku przez płatnika. Zgodnie bowiem z art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej, odpowiedzialność zostaje przeniesiona na podatnika:

  • jeżeli odrębne przepisy tak stanowią albo
  • jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.

Wyjątkowo, przepisy dotyczące ważności certyfikatu oraz odpowiedzialności podatnika nie będą mieć jednak zastosowania, jeżeli z dokumentów posiadanych przez płatnika, w szczególności faktury lub umowy, wynika że miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie.

powrót Podatki dochodowe Termin ważności certyfikatu rezydencji

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________