ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Podatek od samochodu służbowego już obowiązuje. A co z paliwem?

piątek, 30 stycznia 2015 13:01

Podatek od samochodu służbowego już obowiązuje. A co z paliwem?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pracownik z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych uzyskuje przychód. W przypadku korzystania z samochodu firmowego z silnikiem o pojemności poniżej 1.600 ccm zryczałtowany przychód wynosi 250 zł miesięcznie, w przypadku aut o wyższej pojemności, jest to kwota 400 zł miesięcznie. W ryczałcie tym mieści się również przez firmę zakup paliwa wykorzystanego przez pracownika do celów prywatnych. Poznaj szczegóły.

 

W sytuacji, kiedy samochód firmowy nie jest używany przez pracownika do celów prywatnych przez cały miesiąc, a jedynie przez jego część np. podczas urlopu, do obliczenia przychodu należy wówczas za każdy dzień przyjąć 1/30 zryczałtowanej kwoty 250 zł lub 400 zł, w zależności od pojemności silnika.

Problem może powstać w sytuacji, gdy pracownikowi powierzono samochód służbowy na cały miesiąc, a pracownik faktycznie go przez cały miesiąc nie wykorzystywał. Np. był na zwolnieniu lekarskim, w delegacji, samochód stał w warsztacie. Aby nie było wątpliwości co do korzystania z samochodu - pracownik powinien złożyć pracodawcy oświadczenie, iż w określonych dniach z samochodu nie korzystał. Oświadczenia nie składa się za miesiąc, ale najpóźniej w dniu w którym samochód nie będzie przez pracownika używany.

Nowe przepisy obowiązują od dnia 1 stycznia 2015 r. w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 12 ust. 2a ww. ustawy, wartość nieodpłatnego świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika, w postaci udostępnienia mu służbowego samochodu do użytkowania w celach prywatnych, została określona w sposób zryczałtowany. W przypadku stawki podatkowej 18% i samochodu z silnikiem o pojemności poniżej 1.6 l, pracownik zapłaci 45 zł miesięcznie podatku dochodowego, natomiast korzystając z aut z silnikami powyżej tej pojemności - 72 zł.

Nowe przepisy obejmują jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. zatem nie dotyczą osób na umowach zlecenia oraz kontraktach menadżerskich.

Warto uregulować zasady wykorzystywania samochodów służbowych przez pracowników w odpowiednim regulaminie.

powrót Podatki dochodowe Podatek od samochodu służbowego już obowiązuje. A co z paliwem?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________