ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie odsetek z lokat i oszczędności na rachunkach bankowych

poniedziałek, 27 lipca 2015 13:43

Opodatkowanie odsetek z lokat i oszczędności na rachunkach bankowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatek od odsetek z tytułu lokat bankowych i oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowi bardzo duże obciążenie przede wszystkim dla ludzi o niewielkich oszczędnościach.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), zaniechano poboru podatku.

Trzeba mieć na uwadze, że podatek ten jest płacony od odsetek z lokat i oszczędności, czyli od przyrostu majątku oszczędzających. Każde odstępstwo od zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy będzie realizowało konkretny cel społeczny i koszty społeczne (nie tylko finansowe) nie będą przewyższały korzyści osiąganych z realizacji takiego celu.

Wskazać należy, że zryczałtowany podatek od przychodów z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania za 2012 r. wyniósł 2,6 mld zł, za 2013 r. - 2,8 mld zł, a za 2014 r. - 1,7 mld zł (według danych podanych w piśmie z dnia 8 lipca 2015 r. Ministerstwa Finansów).

W przypadku zmniejszenia wpływów z tytułu podatku "Belki" należałoby znaleźć inne źródła finansowania potrzeb budżetowych lub je ograniczyć albo z nich zrezygnować. Mogłoby mieć to wpływ na realizację pożądanych społecznie celów takich jak np. opieka zdrowotna szkolnictwo, bezpieczeństwo.

Jednocześnie nie można pominąć, iż zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych odsetek od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych stworzyłoby preferencje rynkowe dla tej grupy produktów i miałoby wpływ na zróżnicowanie rentowności inwestycji kapitałowych. Co z kolei zachęcałoby do odejścia inwestorów indywidualnych od bezpośredniego inwestowania na giełdzie oraz inwestowania w fundusze kapitałowe, gdzie dochody pozostawałyby nadal opodatkowane. Konsekwencją tego byłoby stworzenie uprzywilejowanego podatkowo segmentu rynku inwestycji kapitałowych (odsetek z lokat), tym samym nadając podatkowi niepożądaną funkcję instrumentu kreującego ten rynek.

W związku z powyższym, realizacja takiego rozwiązania mogłaby się spotkać z zarzutem naruszenia konstytucyjnej równości podmiotów w prawie, naruszenia prawa dotyczącego zasad ochrony konkurencji, prawa podatkowego. Miałaby również wpływ na wzrost kosztów obsługi długu publicznego. Oprocentowanie papierów dłużnych Skarbu Państwa musiałoby być wyższe aby było konkurencyjne dla zwolnionych od podatku lokat bankowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Minister Finansów uznał, że nie mam podstaw wprowadzenia zwolnienia z opodatkowania odsetek z lokat bankowych i oszczędności na rachunkach bankowych ani uzasadnienia do zróżnicowania zasad opodatkowania takich przychodów, w zależności od ich wysokości lub formy kapitału.

powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie odsetek z lokat i oszczędności na rachunkach bankowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________