ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości To budowla podlega podatkowi od nieruchomości

wtorek, 10 sierpnia 2010 15:15

To budowla podlega podatkowi od nieruchomości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 16 marca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wskazał, że niezależnie od tego, czy dany obiekt będzie uznany za tymczasowy z uwagi na jego czasowe przeznaczenie, aby być przedmiotem podatku od nieruchomości musi spełniać warunki budowli.

Przesłanką niezbędną uznania obiektu za budowlę jest jego trwałe związanie z gruntem. Skoro związania tego w przypadku przenośnego pawilonu handlowego nie ma, to pawilon ten nie może być uznany za budowlę, a w konsekwencji za przedmiot podatku od nieruchomości.

Skoro pawilon handlowy nie jest budowlą, w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości niezależnie od tego, czyją własność stanowi.

Jeżeli masz pytania dotyczące niniejszej informacji, napisz do nas: kontakt@ekspertax.pl

 

powrót Podatek od nieruchomości To budowla podlega podatkowi od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________