ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Świadczenia członków zarządu na rzecz spółki

czwartek, 12 sierpnia 2010 12:57

Świadczenia członków zarządu na rzecz spółki

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W spółkach prawa handlowego wydatki (wynikające z prawnie skutecznie zawartej umowy z udziałowcem) ponoszone na rzecz udziałowców, członków zarządu niebędących pracownikami spółki, które wynikają ze świadczeń dwustronnych i które mają związek z uzyskaniem przychodów, mogą stanowić - co do zasady - koszty uzyskania przychodów jednostki.

powrót Podatki dochodowe Świadczenia członków zarządu na rzecz spółki

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________